Καραθεοδωρής Κωνσταντίνος
1873-1950
    26-03-2009
   

  Εκδόσεις
  Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2006 Αρ.Φύλλου 1 (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών)

Περιέχει:

Σεμινάρια
Συνέδρια
Ημερίδες
Ειδική Αγωγή
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Πολυμέσα & Διαλέξεις

Διατίθεται δωρεάν σε όλους τους συναδέλφους.